Takstoler

CE-merking av takstoler er basert på harmonisert standard NS-EN 14250 ”Produktkrav for prefabrikkerte konstruksjonselementer satt sammen med spikerplater”.

Krav til sertifisering

For å kunne CE-merke takstolene skal det i henhold til NS-EN 14250 dokumenteres samsvar i system 2+. Dette innebærer sertifisering av fabrikkens produksjonskontroll (FPC).

Før sertifikat kan utstedes foretas en innledende revisjon, der blant annet kvalitetshåndbok og kontrollrutiner (kontroll av produksjonsutstyr, trelast, spikerplater og ferdige takstoler) vurderes. På bakgrunn av denne revisjonen kan sertifikat utstedes.

Oppfølgende revisjon gjennomføres 1 gang årlig. Revisjonen omfatter gjennomgang av bedriftens dokumenterte kvalitetssystem og produksjonskontroll i fabrikk.

Se liste over sertifiserte bedrifter her.

Kontaktpersoner