Trebaserte plater

CE-merking av trebaserte plater er basert på harmonisert standard NS-EN 13986 ”Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg. Egenskaper, evaluering av samsvar og merking”.

Krav til sertifisering

For å kunne CE-merke platene skal det i henhold til NS-EN 13986 dokumenteres samsvar i system 2+. Dette innebærer sertifisering av fabrikkens produksjonskontroll (FPC).  

Før sertifikat kan utstedes foretas en innledende revisjon, der blant annet kvalitetshåndbok, kontrollrutiner og innledende typetesting vurderes. På bakgrunn av denne revisjonen kan sertifikat utstedes.

Oppfølgende revisjon gjennomføres 2 ganger årlig. Revisjonen omfatter gjennomgang av bedriftens dokumenterte kvalitetssystem og produksjonskontroll i fabrikk.

Brannbeskyttelse

Hvis man på et tidspunkt i produksjonsprosessen øker brannklassifiseringen til produktet, f.eks. ved brannhemmende maling, endres systemet for CE-merking av produktet fra system 2+ til system 1. For dette kreves det et eget produktsertifikat (CE-sertifikat om konstant ytelse).

Treteknisk er utpekt av DiBK som produktsertifiseringsorgan i system 1 for EN 13986, og bistår med dette.

Sertifiserte bedrifter - trebaserte plater
 

Bedrift Adresse Sertifikatnr.
Arbor AS 8690 Hattfjelldal 1070 - CPR - 203
Forestia AS Braskereidfoss     2435 Braskereidfoss     1070 - CPR - 201
     

Sertifiserte bedrifter - trebaserte plater brannklassifisert

Bedrift Adresse Sertifikatnr.
Mjøspanel Kraby AS  2850 Lena   1070 - CPR - 706
Moelven Wood AS 2074 Eidsvoll Verk 1070 - CPR - 710
Moelven Wood AB SE-650 08 Karlstad 1070 - CPR - 712
Frøslev Projekt A/S DK-2620 Albertslund  1070 - CPR - 714
Vyrk AS 2422 Nybergsund 1070 - CPR - 716
Bäckdahls Måleri AB  SE-567 91 Vaggeryd 1070 - CPR - 717
Arbor AS 8690 Hattfjelldal 1070 - CPR - 720
Langlo AS 6200 Stranda 1070 - CPR - 722
Smartpanel AS 1630 Gamle Fredrikstad   1070 - CPR - 728
Otretek AS 7340 Oppdal 1070 - CPR - 731
Sørlandslisten AS 4886 Grimstad 1070 - CPR - 733