Tregulv

CE-merking av tregulv er basert på harmonisert standard NS-EN 14342 “Tregulv - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking”.

Krav til CE- merking

For å kunne CE-merke tregulv skal det i henhold til NS-EN 14342 dokumenteres samsvar i system 4. Dette innebærer ingen sertifisering, men bedriften må etablere et internt produksjonskontrollsystem og utføre en innledende typeprøving.

Treteknisk kan være behjelpelig med å lage samsvarsdeklarasjon, gjøre innledende typeprøving og bidra med å lage kvalitetshåndbok.