Jan Bramming

Spesialrådgiver
975 25 554
Kompetanse:
CE, Trelastkontroll, Treindustriens Brannkontroll, kledningskontroll, sortering, JAS

Morten Damm

Seniorrådgiver
900 67 445
Kompetanse:
Trebeskyttelse, kjemisk analyse, overflatebehandling, feltforsøk

Ramin Janamian

Rådgiver
413 66 688
Kompetanse:
CE, Trelastkontroll, kontrollordninger, laboratorieprøving treprodukter, røykgassmåling

Kjell Ingar Myrdal

Driftsleder lab
948 34 991
Kompetanse:
CE-spikerplatekonstruksjoner, kontrollordninger, laboratorieprøving treprodukter

Carlos Myrebøe

Rådgiver
952 97 302
Kompetanse:
Produksjonsteknikk, råstoff, PEFC, FSC, miljø, Treindustriens Brannkontroll, CE, JAS